Требуются водители кат.ЕТребуются водители кат.Е с ДОПОГ на СИН 32. Тел.: 8-917-850-55-43.